4A si innsamling til SOS-barnebyer
Ørskog skule Ålesund Ørskog skule

4A si innsamling til SOS-barnebyer

Klassa vår er med på Omvendt Julekalender frå SOS-barnebyer. Kalenderen finn de her: www.omvendtjulekalender.no frå 1.desember. KORLEIS GJER VI DET? I staden for å få ei gåve i kalenderen, vil vi ha fokus på å gi. Elevane kan gjere ein jobb heime eller finne andre måtar å tene litt pengar til SOS-barnebyer, f.eks. pante flasker eller gjøre en jobb for noen i lokalsamfunnet. Då gjer elevane sjølv ein innsats for gåva dei gir. Det er opp til kvar givar å avgjer storleik på gåva. Gåva donerast ved å klikke på den grøne knappen «Doner nå». Følg rettleiinga og vel betalingsmåte (SMS, Vipps eller Visa). Skriv gjerne nokre ord om kva oppgåver eleven har gjort for å tene pengane på innsamlingsveggen, men ikkje oppgje namn – verken elevens eller ditt eige. Alle donasjonar skal vere anonyme. INGEN BARN ALENE Ingen born skal vekse opp åleine. Over 200 millionar born lev utan eller står i fare for å miste omsorga frå familien sin. Det er desse borna SOS-barnebyer hjelp. Elevar som deltek på Omvendt Julekalender, bidreg til å gje nokre av verdas mest sårbare born omsorg og beskyttelse.

Innsamlet beløp:
Periode:
16.11.2020 16.12.2020

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
4A si innsamling til SOS-barnebyer
Ørskog skule
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close